logo PC World


„PC World” w wydaniu październikowym analizuje możliwości oszczędzania w obszarze druku. Już na wstępie przypomina, że zgodnie z wyliczeniami ekspertów z firmy Garner przedsiębiorstwa przeznaczają na ten cel do 3 proc. wszystkich kosztów. W publikacji pt. „Oszczędzanie przez zarządzanie” wskazano kolejne pozycje składające się na koszty użytkowania urządzeń drukujących oraz zalety kompleksowego audytu obszaru druku. Przedstawiono również potencjał systemów wspierających zarządzanie drukiem, które pomagają w wygenerowaniu oszczędności.

W artykule omówiono wybrane oprogramowania wspierające zarządzenie drukiem. Wymieniono Epson Print Admin, HP Web Jetadmin, BRAdmin Profesional (Brother), Sendys Explorer proponowany przez OKI czy uniFLOW firmy Canon. W przeglądzie rozwiązań usprawniających obszar druku i zwiększających jego bezpieczeństwo znalazła się również aplikacja Kyocera Net Manager: „Moduł o nazwie Print&Follow pozwala zoptymalizować druk i przyspiesza sam proces drukowania. Użytkownik zamiast wysyłać dokumenty na dane urządzenia, przesyła go na serwer, z którego korzystają wszystkie drukarki i urządzenia wielofunkcyjne w biurze. Dokument jest następnie drukowany na dowolnym urządzeniu, które w danej chwili nie jest obciążone lub na drukarce we wskazanej lokalizacji. W ten sposób zmniejszają się kolejki zadań druku i zwiększa się ogólne bezpieczeństwo dokumentów”. W tekście przypomniano również o współpracy między Arcus a największą w Polsce kancelarią prawną Domański Zakrzewski Palinka, która doceniła innowacyjne i przynoszące oszczędności rozwiązania zarządzania z zakresu zarządzania drukiem.