Logo dziennika "Rzeczpospolita"


Inteligentne zarządzanie flotą samochodową

Telematyka i telemetria pozwalają m.in. zarządzać flotami pojazdów. Systemy IT ze wspomnianego zakresu tworzy lider na tym rynku w Polsce — spółka T-matic Systems należąca do Grupy Arcus.

 

 

T-matic Systems oferuje także i inne rozwiązania telematyczne, takie jak zdalny odczyt energii, tworzenie inteligentnych sieci energetycznych oraz innych mediów, np. wody.

Telematyka jest połączeniem technologii informatycznych i komunikacyjnych. Za jej pomocą można skonstruować systemy do rozliczania mediów, wspomagania sprzętu np. budowlanego, zarządzania flotą pojazdów. W tym ostatnim przypadku system taki zawiera rozliczanie pracy kierowców i operatorów, pomiar zużytego paliwa, monitorowanie pracy urządzeń dodatkowych (np. w ciągnikach siodłowych) czy nawet zdalne sterowanie niektórymi funkcjami pojazdu.

Dane tworzone przez system korzystający z telematyki mogą być udostępnianie bez instalacji systemu na jakimkolwiek komputerze klienta. Dostęp do systemu jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową, a same pliki danych przesyłane są do serwerów w centrum infrastruktury IT za pośrednictwem transmisji po sieci komórkowej, wykorzystującej technologię GPRS. Pojazdy można w ten sposób lokalizować, korzystając z systemu w siedzibie firmy albo z dowolnego miejsca z dostępem do sieci. Na tej właśnie zasadzie działa system opracowany przez należącą do Grupy Arcus spółkę T-matic Systems, tworzącą systemy informatyczne dla firm z zakresu telematyki i inteligentnych sieci energetycznych.

Jedną z jej propozycji jest system kontrolingu TiMS (T-matic Management System). To rozwiązanie IT umożliwia ciągłą analizę wykorzystywania pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, a nawet maszyn roboczych lub parku pojazdów specjalistycznych. Dane są tworzone poprzez automatyczny odczyt czujników telemetrycznych zamontowanych w pojazdach.

TiMS ułatwia uzyskanie szybkiego i bezpośredniego dostępu do danych o wykorzystaniu pojazdów. Poziom dostępu jest hierarchizowany. Można skonfigurować uprawnienia do niego. Forma prezentacji to zarówno pliki tekstowe, jak raporty, wykresy graficzne i analizy. System nie wymaga dodatkowych inwestycji w infrastrukturę IT. Podawane przez niego informacje w znaczącym stopniu ułatwiają menedżerom monitorowanie flot pojazdów, stwierdzenie mocnych i słabych stron wozów i maszyn, a nawet bieżące określenie sposobu pracy kierowców.

— To nieocenione narzędzie dostarczające menedżerom flot wiele cennych informacji na temat parametrów pojazdów, zużycia podzespołów, a nawet stylu jazdy kierowcy. Nasz system może również wskazać zużycie paliwa, przypomnieć o przeglądach, kontrolować użycie pojazdu służbowego w celach prywatnych, a nawet należną opłatę z tytułu emisji spalin
— twierdzi Piotr Pastuszka, prezes T-matic Systems.

Wykorzystanie systemów telematycznych oznacza nie tylko bezpośrednie korzyści finansowe i rzeczowe, jak obniżenie zużycia paliwa, zmniejszenie średniego przebiegu i kosztów eksploatacji pojazdów. Firmy, które wdrożyły już TiMS, dostrzegają także korzyści pośrednie — kierowcy zmienili sposób użytkowania pojazdów. Zmieniają zachowania na drodze i zaczynają stosować się do wymagań eco-drivingu, czyli jazdy płynnej, ekonomicznej i ekologicznej, co także zwiększa bezpieczeństwo. Widać to także w wydatkach na ubezpieczenie — znacznie spada wysokość składek , bo gdy ubezpieczyciel wie, że pojazdy w firmie są objęte stałym monitoringiem, obejmującym główne parametry eksploatacyjne, wówczas zgadza się na zawarcie umów na korzystniejszych dla klienta warunkach.

Oferta T-matic Systems to jednak nie tylko TiMS. Firma opracowuje także rozwiązania IT z zakresu M2M, czyli „Machine to Machine”, obejmujące komunikację między urządzeniami. Poza kontrolą prowadzoną za pomocą GPS, sprawdzającą się przy zarządzaniu flotami firmowymi, spółka tworzy także rozwiązania „Smart Control” ułatwiające zarządzanie czasem pracy, „Smart Grid” umożliwiające tworzenie sieci inteligentnych urządzeń pomiarowych oraz „Smart Metering” obejmującą inteligentne urządzenia energii elektrycznej. W tej ostatniej dziedzinie T-matic Systems jest krajowym liderem: sprzedał spółce Energa Operator ponad 400 tys. nowoczesnych liczników zużycia energii.

Ponieważ współczesne liczniki to jedynie w 10 proc. klasyczne urządzenia pomiarowe, zaś w 90 proc. urządzenia w technologii IT, inteligentne liczniki mediów będą w niedługi czasie mierzyć nie tylko zużycie energii, ale także wody. Zaawansowane funkcje liczników pozwolą uniknąć poważnych strat z tytułu mikrowycieków i umożliwią poprawę jakości przesyłanej wody.

Źródło: Rzeczpospolita