W najnowszym numerze Pulsu Biznesu ukazał się artykuł w Cyklu Gospodarka 4.0 „Bez silnej kontroli ani rusz”, w którym dyrektor Działu Marketingu i PR w Arcus SA, Michał Gembal, wypowiada się na temat bezpieczeństwa cyfrowego.

Ekspert podkreśla, że za bezpieczeństwo cyfrowe w organizacji są odpowiedzialni wszyscy pracownicy, nie tylko dział IT. Oczywiście, pod warunkiem, że firma posiada osobę odpowiedzialną za koordynowanie i nadzorowanie procedur cyberochrony.

– Nie musi to być szef IT. Ważne, by dysponował kompetencjami, mocą decyzyjną i miał jasno określone obowiązki. Wszyscy pracownicy powinni słuchać tego eksperta i stosować się do jego wytycznych – podkreśla Michał Gembal. Jednocześnie ważne jest, aby wszystkie przepisy były jasne dla pracowników, gdy tak nie jest prowadzi to do lekceważenia procedur. Jednocześnie duży rygoryzm może wywołać opór. – Jaka na to rada? Powołajmy osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo, ale pozwólmy zatrudnionym na współdecydowanie i dyskusję – dodaje ekspert.