arcus2


Raport bieżący 4/2014

Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 25 marca 2014 roku, wszedł w posiadanie informacji, iż wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet, przyznała po raz kolejny Spółce ARCUS S.A. – złoty Certyfikat Wiarygodności Biznesowej za rok 2013 oraz rating na poziomie 3A1. 

Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 26 
Więcej na: biznes.pap.pl