Logo dziennika "Rzeczpospolita"


Jak sprostać wyzwaniom na konkurencyjnym rynku i nie dać się wyprzedzić firmom, które świadczą te same usługi w nowym modelu biznesowym? W jaki sposób współpracować z uczelniami wyższymi przy wdrażaniu nowych technologii?

Odpowiedzi na powyższe pytania możesz uzyskać już za dwa dni…

W imieniu własnym oraz redakcji dziennika Rzeczpospolita serdecznie zapraszamy na bezpłatną certyfikowaną konferencję w ramach cyklu:

Rewolucje MŚP. Nowe technologie jako źródło przewagi konkurencyjnej.

10 czerwca br., godz. 10.00,
Park Naukowo-Technologiczny
“TECHNOPARK GLIWICE”
Gliwice, ul. Konarskiego 18C

Do udziału w konferencji zapraszamy:

  • właścicieli i kadrę zarządzającą małych i średnich przedsiębiorstw,
  • przedsiębiorców, którzy z sukcesem wykorzystują potencjał nowych technologii w swoich firmach,
  • naukowców, którzy realizują lub też chcą realizować projekty z biznesem,
  • przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, których zaangażowanie pozytywnie wspiera rozwój innowacyjności polskiej gospodarki.

    Managed Document Services ARCUS Kyocera MDS

Udział w konferencji jest bezpłatny,  wyłącznie po potwierdzeniu uczestnictwa przez organizatorów.

Szczegółowy opis konferencji wraz z formularzem rejestracyjnym znajdą Państwo na stronach Rzeczpospolitej.
Zachęcamy także do kontaktu z naszymi konsultantami na stronach www.kosztydruku.pl oraz www.outsourcingdruku.pl.