logo kosztydruku.pl


Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował artykuł “Diagnoza drogą do oszczędności” na temat znaczenia audytu w procesie zoptymalizowania obszaru druku. Przedstawiono w nim, jak wygląda zakres sprawdzania dotychczas wykorzystywanych urządzeń drukujących . Omówiono także, jak pozyskane w wyniku audytu informacje przekładają się na efektywniejsze wykorzystanie sprzętu i korzyści finansowe dla firm i instytucji.

W publikacji Łukasz Rumowski,  Dyrektor Działu Rozwoju Produktu w Arcus, wyjaśnia m.in. efekty prac ekspertów Arcusa specjalizujących się w przeprowadzaniu audytu obszaru druku. „Przedstawiane są rekomendacje dotyczące zarówno obniżenia kosztów druku, jak i efektywniejszego wykorzystania posiadanych przez klienta urządzeń oraz sugestie usprawnienia w organizacji biura w tym zakresie” – tłumaczy Rumowski.