logo Arcus SI


Potencjał platformy one4all, przygotowanej przez firmę Arcus Systemy Informatyczne przybliża na internetowych stronach „Rzeczpospolita” w artykule pt. „Wiele opcji i możliwości zastosowania”. Omówiono w nim korzyści, jakie firmom i instytucjom przynosi zintegrowana platforma informatyczna przygotowana w czterech wariantach dedykowanych przedsiębiorstwom usługowym, produkcyjnym, szkołom wyższym i administracji.

„One4all pozwala na przyjazne i optymalne wykorzystanie różnorodnych systemów i programów wykorzystywanych w firmach. Zawiera zintegrowane i zmodyfikowane pod indywidualne potrzeby klientów kluczowe systemy informatyczne czyli: ERP, CRM, zunifikowaną komunikację, portal dla klientów, portal pracowniczy i intranet, Business Intelligence, zarządzanie infrastrukturą poprzez chmurę prywatną i hybrydową oraz elektroniczny obieg  dokumentów wraz z repozytorium” – czytamy w artykule.