logo Rzeczpospolita


Na internetowych stronach dziennika Rzeczpospolita opublikowany został artykuł pt. „Optymalne oprogramowanie”. Omówiono w nim korzyści, jakie firmom przynosi audyt sprzętu drukującego oraz zastosowanie dodatkowego, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb oprogramowania. Pozwala ono m.in. na osobistą autoryzację wydruku.

– Maszyna wydrukuje przesłany dokument po uwierzytelnieniu zadania przez pracownika. To prosta metoda na oszczędności. Materiały nie będą przypadkowo wysyłane do druku, a te z nich, na których naniesiono zmiany w treści, nie zostaną wydrukowane – wyjaśnia Łukasz Rumowski Dyrektor Rozwoju Produktu w Arcus SA.