Logo dziennika Rzeczpospolita


Oferowany przez T-matic Systems, spółkę należącą do Grupy Arcus system Intelligent Traffic Counter (ITC) jest opisany w artykule na stronach internetowych dziennika Rzeczpospolita. ITC umożliwia automatyczny pomiar natężenia ruchu.

Dotychczas pomiaru natężenia ruchu na drogach dokonywali ludzie, co było kosztowne i obarczone ryzykiem błędów. T-matic Systems oferuje rozwiązanie Intelligent Traffic Counter, które umożliwia automatyczny pomiar natężenia ruchu za pomocą kamer i odpowiedniego oprogramowania taniej i dokładniej.

Jak możemy przeczytać w artykule „Automatyczny pomiar natężenia ruchu jest już dostępny” samorządy i Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad, czyli zarządcy dróg muszą mierzyć poziom ich obciążenia. W oparciu o zebrane dane podejmowane są inwestycjach w remonty i rozbudowę drogowej infrastruktury. Często są to projekty warte setki milionów złotych.

T–matic Systems oferuje rozwiązanie Intelligent Traffic Counter, które za pomocą kamer i odpowiedniego oprogramowania automatycznie zlicza przejeżdżające pojazdy i  rozpoznaje ich typ  (osobowe, ciężarowe etc.).

Piotr Golik, Prezes Zarządu T–matic Systems wyjaśnia w artykule, że Intelligent Traffic Counter eliminuje wady ręcznego liczenia natężenia ruchu i umożliwia dokonywanie analizy otrzymywanych na bieżąco precyzyjnych danych, np. w postaci raportów pokazujących dobowe czy okresowe zmiany natężenia ruchu.

Klienci mogą zainstalować kamery do pomiaru natężenia ruchu na stałe na danym odcinku drogi albo zamówić w T–matic Systems usługę wykonania pomiaru. Kilka zamontowanych kamer można połączyć w jeden duży system, który spełnia funkcję monitoringu rejestrującego ruch, wspierającego służby porządkowe oraz statystyków i planistów.

System ITC może wspierać też osoby odpowiedzialne za zarządzanie ruchem, które dzięki zebranym danym są w stanie podejmować lepsze decyzje dotyczące organizacji ruchu podczas remontów, imprez masowych, wyjazdów wakacyjnych czy świąt.

Więcej na temat rozwiązania ITC oraz jego nietypowych zastosowań, w pełnej wersji artykułu:

http://www.rp.pl/Telekomunikacja-i-IT/160929870-Automatyczny-pomiar-natezenia-ruchu-jest-juz-dostepny.html