rzeczpospolita_4_6_11


Czym jest ERP (Enterprise Resource Planning), czyli System Zaawansowanego Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa? Jak wdrażać systemy ERP? Postawić na tradycyjne rozwiązanie, czyli serwery w siedzibie firmy, czy na cloud computing, czyli rozwiązanie chmurowe. Z artykułu opublikowanego na stronach internetowych dziennika „Rzeczpospolita” można się dowiedzieć, że coraz więcej decyduje się na wdrożenie hybrydowych systemów ERP, które łączą tradycyjne oprogramowanie zainstalowane na własnych serwerach z usługami chmurowymi.

Decyzja o modelu, w którym wdrażany jest system ERP zależy od wielkości i dojrzałości organizacji. Dla małych i średnich firm, które po raz pierwszy wdrażają ERP cloud computing może być najwłaściwszą opcją. Dla dużych firm, które posiadając już rozbudowane środowiska IT – niekoniecznie. Lepszym rozwiązaniem wydaje się modyfikacja systemu poprzez dokupienie funkcjonalności w modelu cloud i zintegrowanie obu rozwiązań. Według firmy konsultingowej PwC hybrydowy system Enterprise Resource Planning cieszy się coraz większą popularnością.

Cloud computing jest coraz popularniejszy: wg badania Rightscale „2016 State of the Cloud Survey” w 2015 roku hybrydowe ERP stanowiły już 71 proc. wszystkich wdrożeń, podczas gdy rok wcześniej było to 58 proc. Według szacunków firmy badawczej Gartner do 2017 roku już 70 proc. organizacji będzie korzystać z hybrydowego systemu ERP.

Jako przykład wdrożenia ERP opartego o cloud computing w dużej organizacji w artykule przytaczane jest wdrożenie prowadzone przez firmę Arcus Systemy Informatyczne (Arcus SI), należącą do Grupy Arcus. Politechnika Poznańska wdraża platformę one4all dla szkół wyższych, opartą o rozwiązanie Arcus SI, którego podstawowym elementem jest Microsoft Dynamics AX.

Inne wspominane w artykule wdrożenia chmurowe to FBSerwis S.A., który w 2015 r. zakończył implementację systemu Microsoft Dynamics NAV w chmurze Azure oraz Grupa Kapitałowa Bakalland, która również od 2015 r. korzysta z systemu SAP.

Enterprise Resource Planning (System Zaawansowanego Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa) wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem lub instytucją, przy wykorzystaniu i przetwarzaniu gromadzonych danych. Systemy ERP sprzyjają optymalizacji wykorzystywanych zasobów oraz zachodzących w organizacji zasobów. Obejmuje zazwyczaj większość szczebli zarządzania.