Logo T-matic Systems


Wykorzystanie systemów telematycznych pozwala znacznie obniżyć koszty obsługi flot samochodowych i zwiększyć poziom bezpieczeństwa poprzez ograniczenie liczby wypadków i kolizji

Czym właściwie jest telematyka? To w uproszczeniu rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych i zintegrowane z tymi systemami. Termin telematyka należy do terminów, które powstają w wyniku postępu naukowego, w tym przypadku burzliwego rozwoju technik komunikacyjnych i informacyjnych.

Termin ten występuje zazwyczaj z przymiotnikiem określającym dziedzinę zastosowania np.: telematyka transportu, telematyka medyczna, telematyka przemysłowa. Systemy telematyczne wykorzystują różne urządzenia i oprogramowania oraz systemy:

• komunikacji elektronicznej, łączące poszczególne elementy systemu telematycznego (sieci rozległe WAN, sieci lokalne LAN, sieci telekomunikacji ruchomej, systemy satelitarne);

• pozyskiwania informacji (czujniki pomiarowe, kamery wideo, radary);

• prezentacji informacji dla administratorów systemu telematycznego (systemy GIS, systemy kontroli dostępu);

• prezentacji informacji dla użytkowników systemu (sygnalizacja świetlna, radiofonia, technologie internetowe – WWW, SMS).

Najważniejszymi funkcjami systemów telematycznych są funkcje operowania informacją. Dotyczy to jej pozyskiwania, przetwarzania, dystrybucji wraz z transmisją i wykorzystania w różnorodnych procesach decyzyjnych. Systemy i aplikacje telematyczne są konstruowane do określonych procesów. Szczególnie transport w znacznym stopniu wsparty jest zastosowaniem zintegrowanych systemów pomiarowych. Wraz z rosnącą liczebnością posiadanej przez firmy floty samochodowej zwiększają się również koszty jej utrzymania. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw poszukuje skutecznych systemów monitorowania i zarządzania swoją flotą. Cel jest prosty: obniżyć koszty utrzymania pojazdów, ograniczyć zużycie paliwa, zmniejszyć wypadkowość, przyspieszyć dostawy lub przejazdy pracowników.

Rynek rozwiązań monitorowania flot samochodowych i jednocześnie wspomagających kierowcę podczas jazdy rozwija się bardzo dynamicznie. Królewski Instytut Nawigacji w Wielkiej Brytanii (The Royal Insitute of Navigation) szacuje, że wartość globalnego rynku zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) przekroczy do roku 2016 wartość 80 miliardów GBP, przy średniej rocznej stopie wzrostu 23 proc. Według firmy iSupply światowe dostawy systemów telematycznych dla motoryzacji wzrosną do 84,4 mln sztuk w 2016 r., czyli ponad czterokrotnie wobec 19,3 mln sztuk w 2008 r.

W Polsce systemy zarządzania flotą rozwijają się w tempie 16,5 proc. Z przytoczonych danych wynika, że rynek systemów wspomagania kierowców ma duży potencjał wzrostu.

Korzystanie z systemu telematycznego do zarządzania flotą jest opłacalne w każdej firmie, bez względu na to czy dysponuje kilkoma czy też większą ilością samochodów.

Średnie firmy powinny szczególnie zainteresować się kontrolą swojej floty bowiem to właśnie w takich firmach dochodzi do największych nadużyć. Dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu, konieczne jest zainstalowanie urządzenia lokalizacyjnego z odbiornikiem GPS. Jest on montowany w pojeździe i odpowiada za gromadzenie danych na temat aktualnej jego pozycji oraz parametrów pojazdu (m.in. prędkości, wysokości obrotów silnika itd.). Poprzez sieć GSM/GPRS dane są przesyłane do serwera monitoringu.

System telematyczny umożliwia transmisję danych bezpośrednio z pojazdu do aplikacji analitycznych, w których dane konwertowane są na raporty i wizualizacje. Dzięki wygenerowanej informacji można dokonać analizy każdego pojazdu i otrzymać dane np. o zbędnym zużyciu paliwa na biegu jałowym czy też niepotrzebnej eksploatacji silnika na zbyt wysokich obrotach. Ponadto,  co ważne dla przedsiębiorców generowane raporty stanowią gotową dokumentacje dla Urzędu Skarbowego i ułatwią odliczenie do 100 proc. VAT od pojazdu firmowego. Część rozwiązań jest także honorowana przez ubezpieczycieli, a to oznacza niższe składki. Funkcjonalności systemów telematycznych to zarówno lokalizacja floty pojazdów, jak i monitoring floty w zakresie szczegółowej eksploatacji pojazdu.

Smart grid i telematyka

Telematyka, to jak już wspomniano, nie tylko kontrolowanie flot samochodowych. Dzięki inteligentnym sieciom możliwy jest zdalny odczyt energii elektrycznej przy wykorzystaniu inteligentnych liczników. Liczniki te (smart metering) będące częścią inteligentnych sieci przesyłowych (smat grid) pozwalają uzyskać informacje o zużyciu energii. Dzięki szczegółowej analizie danych operator może zoptymalizować dostawy energii, dostarczając jej mniej lub więcej w zależności od wzrostu, bądź spadku zapotrzebowania na nią w ciągu doby. W firmie Energa-Operator SA firma T-Matic Systems wchodząca w skład grupy Arcus wdrożyła już 400 tys. inteligentnych liczników. Skuteczność odczytów danych z naszych liczników wyniosła wg Energi aż 99 procent (przy założonych 95%)! System telematyczny TiMS (T-matic Management System) oferowany przez T–matic Systems, spółkę z Grupy Arcus, wychodzi naprzeciw potrzebom firm użytkujących floty aut lub maszyn. Dane dostarczone z pojazdów dostępne są dzięki aplikacji, która nie wymaga zaawansowanego oprzyrządowania, a jedynie dostępu do przeglądarki. Przesłane są przez łącza wykorzystujące technologię GPRS i zbierane na serwerach w centrum danych. System telematyczny składa się z urządzenia nazywanego niekiedy czarną skrzynką. Znajduje się tam moduł GPS lokalizujący pojazd oraz karta SIM, za pośrednictwem której dane z pojazdu przesyłane są do aplikacji analitycznej

Bogdan Kwiatkowski, T-matic Systems SA

IT Manager, marzec 2015