arcus2


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2013 roku (“ZWZA”).

ZWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. W stosunku do żadnej Uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9

 

Do pobrania