arcus2


Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 maja 2011 roku (“ZWZA”). W stosunku do żadnej z uchwał ZWZA, nie został zgłoszony sprzeciw. ZWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.
 

Załącznik:

Zalacznik do raportu o WZA.pdfraport 2011_11.pdf