lodz


ARCUS S.A. ,jako Lider Konsorcjum ze spółką Sygnity S.A. podpisał umowę z Miastem Łódź w ramach której Konsorcjum, dostarczy do Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami sprzęt i oprogramowanie, które zapewnią mieszkańcom Łodzi, posługując się różnymi kanałami komunikacyjnymi ( m. in. głos, e-mail, czat, portal) dostęp do informacji oraz umożliwi załatwianie spraw urzędowych w bardziej przyjazny i nowoczesny sposób.

Wartość umowy to 6 340 650,00 złotych brutto.

Więcej informacji:

Michał Gembal

Dyrektor Marketingu ARCUS SA

michal.gembal@arcus.pl

Raport 2012_10.pdf