Logo NATO


GRUPA ARCUS została partnerem konferencji naukowej pt. „Emerging Technological Advances in Tactical Casualty Care”, która odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

Doświadczenie ostatnich konfliktów zbrojnych wskazuje, że rozwiązania techniczne m.in. w taktycznej opiece nad poszkodowanymi odegrały kluczową rolę w ograniczeniu liczby ofiar śmiertelnych. Nowa Koncepcja Strategiczna NATO kładzie nacisk na wspólną, międzynarodową odpowiedzialność za opiekę medyczną. Zapewnienie najwyższego stopnia bezpieczeństwa wymaga zapoznania się z nowymi technologiami, które będą wykorzystywane często w odległych, ciężko dostępnych zakątkach świata.

Konferencja naukowa NATO zgromadzi ekspertów z całego świata, zajmujących się przede wszystkim rozwojem i budową zaawansowanych technologii medycznych, szczególnie takich, które mogą być wykorzystane podczas udzielania pomocy na miejscu zdarzenia lub ewakuacji.

W konferencji naukowej wezmą udział przedstawiciele nauki, przemysłu i wojska.

Szczegóły dotyczace konferencji znajdą Państwo na stronie:

http://www.wiml.waw.pl/pl/konferencja_naukowa_NATO