itw_administracji


Miesięcznik branżowy dla informatyków i menedżerów IT sektora publicznego zamieścił komentarz ekspercki dyrektora działu ds. rozwoju produktów w Arcus SA, Łukasza Rumowskiego – Międzynarodowy raport „MPS Landscape Report 2018” wskazuje na koszty zakupu sprzętu jako główny czynnik decydujący o atrakcyjności rozwiązań MPS. Kolejne miejsca zajęły serwis i niezawodność oraz poprawa bezpieczeństwa obiegu informacji. W ciągu dwóch lat branża MPS ma odegrać kluczową rolę w automatyzacji i cyfryzacji, prowadząc do ułatwień w codziennej pracy, dalszego obniżania kosztów oraz zacieśniania współpracy między sektorem MPS a dostawcami rozwiązań IT – czytamy w komentarzu Łukasza Rumowskiego.