vario_logo


Na stronach internetowych dziennika Rzeczpospolita dostępny jest artykuł „Aerobik Słonia”. Przedstawiono w nim wdrożenie systemu Vario w firmie INSTALPOL, która specjalizuje się w wykonywaniu instalacji wewnętrznych. Opracowane przez spółkę Docusoft z grupy Arcus rozwiązanie zostało w firmie z siedzibą w Ligocie koło Bielska-Białej, zastosowane w kilku obszarach m.in. w modułach analiz i HR, obsłudze magazynu czy projektach kontroli budżetów i zadań. Jej właściciel, inż. Marcin Piekarski wskazuje na korzyści jakie przyniósł system Vario:  „Prowadzone projekty mogę analizować w różnych wymiarach. Na karcie projektu widzę jak wyglądają koszty i przychody, jakie jest zaawansowanie projektu i termin realizacji. Mogę badać rentowność projektów i szybko identyfikować ryzyko, np. związane z przekroczeniem czasu trwania robót”. O innych korzyściach z sytemu Vario, ale również powodach jego wdrożenia można przeczytać na pod linkiem.