Logo Dziennika Gazety Prawnej


Dobry wybór drukarki do biura gwarantuje niskie koszty druku

Funkcjonowanie w biznesie wymaga stałego dostosowywania się do warunków rynkowych. Przedsiębiorstwo bez wsparcia nowoczesnych technologii nie może być w pełni sprawne i rentowne

 

– Obecna sytuacja gospodarcza wymusza racjonalizację kosztów funkcjonowania firmy. Przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają uwagę na wydatki takie jak druk w biurze, zarządzanie korespondencją, efektywny obieg informacji czy zarządzanie flotą samochodową. Dzierżawa urządzeń biurowych czy outsourcing druku dostępne w naszej ofercie jako ARCUS Kyocera MDS doceniane są przez zarządzających firmami przez pryzmat korzyści podatkowych, stałych miesięcznych, łatwych do zaplanowania kosztów, a przede wszystkim możliwość finansowania nowoczesnych rozwiązań ze środków bieżących, a w efekcie niższych kosztów i poprawy zarówno wyniku, jak i efektywności organizacji – mówi Łukasz Rumowski, Dyrektor Rozwoju Produktu Arcus S.A.

Większość przedsiębiorców nie potrafi oszacować, ile wydają na serwis i utrzymanie urządzeń biurowych. Badania pokazują, że w dużych firmach koszty związane z obiegiem i produkcją dokumentów oraz zarządzaniem nimi wynoszą 5–15 proc. przychodów. Dlaczego więc nie powierzyć tego zewnętrznej firmie, która odda w dzierżawę nowoczesne, ekonomiczne drukarki, kopiarki, niezbędne oprogramowanie, zapewni serwis urządzeń oraz przede wszystkim zagwarantuje stałe, ciągle rosnące oszczędności w procesach związanych z produkcją i obiegiem dokumentów w firmie?

– Arcus jest autorem wielokrotnie nagradzanego (m.in. godłem Teraz Polska) rozwiązania Arcus Kyocera MDS, które umożliwia pełne zarządzanie dokumentami w postaci tradycyjnej i elektronicznej w firmie o każdej wielkości. Jego podstawą są zarówno wydajne i oszczędne urządzenia wielofunkcyjne oraz drukarki Kyocera, jak i oprogramowanie do zarządzania drukiem i profesjonalny serwis urządzeń biurowych – podkreśla Łukasz Rumowski.

Innym rozwiązaniem jest np. oddanie niektórych prac do wykonania zewnętrznym specjalistom. Według danych firmy badawczej IPSOS już prawie 60 proc. przedsiębiorstw korzysta z usług instytucji zewnętrznych. Outsourcing to zlecenie jakiejś pracy zewnętrznym wykonawcom, którzy wykonają ją lepiej, szybciej i taniej. Zaletą jest przede wszystkim pewność, że wybranymi sprawami zajmą się specjaliści dysponujący wiedzą i sprzętem, których często przedsiębiorstwa nie mają. Uwolnienie od niektórych zajęć zapewnia także komfort realizacji zadań kluczowych dla działalności firmy. Firmy outsourcingowe są w stanie przygotować ofertę idealnie dopasowaną do potrzeb indywidualnych klientów, pozwalającą uzyskać im jak największe oszczędności. Istotnym narzędziem, które pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi w zakresie zarządzania dokumentami elektronicznymi, jest Vario.ONE. System ten umożliwia on składowanie dokumentów w postaci elektronicznej, ich katalogowanie, indeksowanie oraz współdzielenie. Stanowi to idealne uzupełnienie funkcjonalności urządzeń wielofunkcyjnych.

Kolejnym obszarem oferty Arcusa, która przynosi duże korzyści przedsiębiorcom, są rozwiązania telematyczne. T-matic Systems, spółka z grupy Arcus oferuje kompleksowe narzędzia do zarządzania flotą samochodów lub maszyn, w tym również budowlanych czy specjalistycznych.

– Dzięki TiMS (T-matic Management System) przedsiębiorca ma możliwość stałego monitoringu floty pojazdów niezależnie od jej wielkości. System dostarcza szczegółowych informacji, nie tylko o przebiegach tras, ale także o sposobie użytkowania, zużyciu paliwa czy stylu jazdy kierowcymówi Piotr Pastuszka, prezes T-matic Systems S.A.

Z doświadczeń T-matica wynika, że po wprowadzeniu systemu, w firmach spadają koszty eksploatacji pojazdów, a kierowcy jeżdżą bezpieczniej i ekonomiczniej.

Źródło Dziennik Gazeta Prawna