Zdjęcie z Fleet Management FORUM


Podczas 2. edycji Fleet Management FORUM administratorzy flot i osoby odpowiedzialne w firmie za dyscyplinę finansową wydatków na eksploatację aut służbowych spotkali się w końcu czerwca w Millenium Plaza w Warszawie, by w ramach warsztatów szkoleniowych omówić tematy dotyczące typowych i nietypowych możliwości skutecznego i zgodnego z literą prawa odliczenia 100% VAT.

FORUM, którego organizatorem był magazyn „EuroFlota” i firma szkoleniowa Eurocon stała się miejscem twórczej dyskusji i wymiany doświadczeń między uczestnikami, tak w trakcie poszczególnych wykładów, jak i specjalnego panelu dyskusyjno-problemowego. W spotkaniu i wykładach merytorycznych uczestniczyło ok. 60 przedstawicieli firm, które na co dzień użytkują floty aut firmowych.

– Cieszy mnie ogromnie fakt, że druga edycja Fleet Managment Forum została bardzo wysoko oceniona przez jego uczestników i partnerów – ankietowe oceny na poziomie czterech i pięciu punktów w pięciopunktowej skali ocen to dowód, że nasz pomysł na szkolenie oraz jego przygotowanie i realizacja, spełniły w stu procentach oczekiwania uczestników tego wyjątkowego spotkania i co za tym idzie, nasze jako organizatorów FMF  – podsumował  Paweł Baran, redaktor naczelny magazynu „EuroFlota”.

W trakcie Forum zaproszeni eksperci: Marta Szafarowska, doradca podatkowy w MDDP oraz Michał Borowski, ekspert Business Centre Club ds. podatków, licencjonowany doradca podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy podzielili się z uczestnikami spotkania swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem w zakresie możliwości dokonywania odliczeń podatku VAT od samochodów firmowych oraz właściwie prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu jako podstawą do odliczenia należnego podatku. Z kolei Maciej Kryda, menedżer Działu Administracji w grupie Sanofi zapoznał uczestników spotkania z rozwiązaniami, ale i zagrożeniami, jakie występują w związku z brakiem utrwalonej wykładni nowych przepisów – jednocześnie podzielił się doświadczeniem wynikającym z nadzoru i zarządzania flotą ponad 800 samochodów.

Partnerem głównym FORUM była firma T-matic Systems S.A., czołowy na polskim rynku integratorem systemów Smart Grid i operator telematyczny.

– Konferencja potwierdziła zainteresowanie rozwiązaniami telematycznymi do zarządzania flotą samochodową. T-matic Systems jest twórcą systemu TiMS, umożliwiającego automatyczną ewidencję przebiegu pojazdów, a w efekcie skuteczne i bezpieczne zarządzanie oraz optymalizację kosztów floty. Także w zakresie rozliczania podatku VAT – powiedział Piotr Pastuszka, prezes zarządu T-matic Systems SA.

W grupie partnerów branżowych znalazły się firmy i stowarzyszenia:  Związek Polskiego Leasingu, Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, Polska Izba Paliw Płynnych oraz Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych.

– Wydarzenie, jakim było Fleet Management Forum, cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród członków SKFS głównie ze względu na wysoki poziom merytoryczny. Uczestnicy szkolenia mieli niepowtarzalną okazję, aby w jednym miejscu, podczas jednego warsztatu zagłębić wiedzę z obszaru nowych przepisów dot. VAT oraz poznać rekomendowane praktyki stosowane w firmach na przykładzie Grupy Sanof – oceniła nasze FORUM Halszka Gwiżdż, dyrektor biura SKFS, dyrektor biura SKFS.

Jesienią  kolejna edycjia Fleet Management FORUM. (ww)