arcus2


Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2009 roku Rada Nadzorcza Spółki na Posiedzeniu Zamkniętym podjęła Uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
 
W głosowaniu tajnym:
– Rada Nadzorcza ARCUS S.A. odwołała z dniem 28 lutego 2009 roku Pana Bartłomieja Żebrowskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu;
– Rada Nadzorcza ARCUS S.A. powołała z dniem 1 marca 2009 roku Pana Wojciecha Kruszyńskiego na stanowisko Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Pana Wojciecha Kruszyńskiego.

Pan Wojciech Kruszyński ma 46 lata. Ukończył w 1987 roku Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 1988 roku w BSiPE Energoprojekt, następnie od 1989 do 1991 roku był zatrudniony w Zespole Elektrociepłowni Żerań na stanowisku dyżurnego inżyniera ruchu. Po ukończeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w 1993 roku, rozpoczął pracę w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych na stanowisku asystenta Dyrektora Generalnego, a następnie na stanowisku Wicedyrektora i Dyrektora Gabinetu Ministra. W latach 1996 – 2001 był Dyrektorem biura zarządu Polkomtel S.A.. Od roku 2002 do 2008 pracował w Exatel S.A. kolejno na stanowiskach, Dyrektora ds. korporacyjnych, Pełnomocnika Zarządu, Dyrektora ds. projektów. Odpowiadał między innymi za przeprowadzenie połączenia Telenergo i Telbanku, stworzenie systemu ochrony przychodów, wdrożenie platformy softswitch. W latach 2003 – 2008 był członkiem zarządu Tetra System Polska SA. Pan Wojciech Kruszyński jest żonaty, ma troje dzieci.