arcus_logo_0_3_0


Arcus S.A., spółka notowana na GPW, jeden z największych na polskim 
rynku dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem, 
wyraźnie poprawił wyniki finansowe w I półroczu 2012 roku. Przychody Grupy 
Arcus w I półroczu wyniosły 74,1 mln zł wobec 53,2 mln zł w I półroczu 2011 
(wzrost o 39%). Zysk netto wyniósł 46 tys. zł wobec blisko 8-milionowej straty 
rok temu. 
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów restrukturyzacji. Od roku 
konsekwentnie realizujemy strategię i poprawiamy wyniki finansowe. W 
przypadku wyników jednostkowych, wynik Arcusa był nawet dużo lepszy i 
wyniósł prawie 1,5 mln złotych zysku netto. Nasze spółki zależne mocno 
inwestują w rozwój, przede wszystkim rozpoczynając sprzedaż dla bardzo 
obiecującego sektora energetycznego. Choć jestem ostrożny, to optymistycznie 
patrzę w przyszłość i sądzę, że druga połowa roku będzie dla nas równie udana, 
także na poziomie skonsolidowanym” – podkreśla Michał Czeredys, Prezes 
Grupy Arcus S.A.. 
 
Strategia, którą Grupa Arcus realizuje od roku, zakłada m.in. zmianę struktury 
przychodów, koncentrację na sprzedaży wysoko marżowych usług i produktów 
oraz wewnętrzną restrukturyzację spółki poprzez m.in. restrykcyjną politykę 
kosztową. W ramach restrukturyzacji kosztów, nastąpiło zmniejszenie kosztów 
sprzedaży o 21% – mimo wzrostu zatrudnienia o blisko 15%. 
Największe wzrosty sprzedaży zanotowano w segmencie usług 
outsourcingowych, obejmującym przede wszystkim naprawę, serwis oraz usługi 
integracji rozwiązań IT (wzrósł o 23 %). Obecnie ten segment Spółka traktuje  
jako dział strategiczny swojej działalności. O 15% wzrosła sprzedaż usług 
telematycznych (monitoring flot samochodowych), a zupełnie nowy segment 
telemetryczny (dostawa narzędzi do eksploatacji nowoczesnych urządzeń sieci 
energetycznych – do pomiary gazu, prądu i wody) przyniósł przychód w 
wysokości blisko 24 mln zł.Arcus_Wyniki finansowe za I polrocze 2012.pdf