arcus2


Zarząd Arcus S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 6 tytuł III ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 maja 2009 roku na godzinę 9.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Miłej 2, w sali konferencyjnej na parterze.

Szczegóły dotyczące m.in. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdą Państwo w raporcie bieżącym nr 26.