Przejmij kontrolę nad kosztami drukowania oraz wzmocnij bezpieczeństwo
Twoich dokumentów i danych biznesowych.

MyQ

MyQ to aplikacja serwerowa stworzona do ochrony poufnych danych, zarządzania produkcją dokumentów oraz kontroli kosz­tów.

System pozwala kontrolować produkcję dokumentów i pozyskiwać szczegółowe dane w formie raportów, które są generowane automatycznie. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swojego konta poprzez przeglądarkę internetową i zarządzać swoimi zadaniami. MyQ upraszcza proces ska­nowania i faksowania poprzez wyświetlanie zestawu opcji najczęściej używanych ustawień.

Autentykacja: drukowanie, kopiowanie i skanowanie rozpoczyna się tylko po wcześniejszym zalogowaniu użytkownika na wybranym urządzeniu. Sposób uwierzytelniania zależny jest od używanego systemu bezpieczeństwa.

Bezpieczne i łatwe skanowanie umożliwia realizację procesu poprzez jedno kliknięcie. Szybki skan to funkcja bezpieczna i prosta w użyciu.

Rozliczanie: wszystkie prace zliczane są na użytkownika, dział, depar­tament lub projekt, co pozwala na precyzyjne przypisanie kosztów do źródeł ich powstawania.

Access Manager

W wielu organizacjach urządzenia wielofunkcyjne zlokalizowane są w otwartych przestrzeniach biurowych, służąc pracownikom i gościom w procesie drukowania, kopiowania, skanowania czy faksowania do­kumentów. Udostępnienie urządzenia może prowadzić do nieautory­zowanego dostępu do funkcji czy też niekontrolowanego kopiowania dokumentów w kolorze, co może powodować wzrost wydatków.

Print&Follow

Wyobraź sobie sytuację, w której pilnie potrzebujesz wydrukować dokument, natomiast urządzenie, które otrzymało polecenie wydruku jest w trakcie wykonywania innego, długiego zadania. W takiej sytuacji masz dwie możliwości, albo wysyłasz wydruk do innego urządzenia, wiedząc że dokument zostanie wydrukowany również na pierwszym, gdzie pozostanie do wglądu przez osoby niepowołane. Druga możliwość to cierpliwie czekasz aż urządzenie będzie gotowe wydrukować Twoje zadanie. Dzięki naszej aplikacji Print&Follow SE takie sytuacje mogą zostać z łatwością wyeliminowane. Print&Follow SE przechowuje wszystkie zadania wydruku na centralnym serwerze urządzenia MFP, do którego wszystkie inne urządzenia mają dostęp. Możesz zalogować się do dowolnego urządzenia w Twoim biurze, unikając w ten sposób kolejek i zwiększając bezpieczeństwo danych.