Oprogramowanie usprawniające zarządzanie korespondencją pozwala na eliminację błędów
i jest niezbędne do automatyzacji wysyłek masowych.

Arcus SA jest autoryzowanym dystrybutorem oprogramowania produkowanego przez firmę FlexSystem.
W ofercie znajduje się między innymi oprogramowanie FlexStreamTM. Oprogramowanie to realizuje dwie podstawowe funkcje: „porządkowanie” dokumentów w strumieniu do wydruku oraz nanoszenie na dokumentach kodów sterujących do maszyn kopertujących. Specyfikacja Techniczna: Program to kilka kolejnych kroków, które operator musi wykonać. Nie ma możliwości przejścia do następnego kroku z pominięciem poprzedniego.