Data: 19 września 2018
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA (15/2018) Zawarcie przez Konsorcjum Decosft SA i Arcus SA ugody sądowej ze Skarbem Państwa – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Do pobrania