Data: 18 grudnia 2017
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA (24/2017) Informacja o przedłużeniu okresu ważności gwarancji zapłaty na rzecz Energa-Operator S.A. kwoty obejmującej roszczenia w związku ze sporem sądowym dotyczącym wykonania znaczącej umowy pomiędzy Emitentem i Energa-Operator S.A

Do pobrania