Data: 24 listopada 2015
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA Korekta Raportu Bieżącego nr 25/2015 – otrzymanie bezzasadnego wezwania do zapłaty.