Data: 27 kwietnia 2017
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA (5/2017) Informacja o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Energa-Operator S.A. w związku z realizacją świadczenia z udzielonej na rzecz Energa-Operator S.A. gwarancji należytego wykonania znaczącej umowy.

Do pobrania