Data: 29 kwietnia 2014
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

ARCUS SA wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Zarząd Arcus S.A. w załączeniu przekazuje wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku.

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż wszystkie informacje znajdujące się w wykazie, są również dostępne na stronie internetowej Spółki: www.arcus.pl.
Podstawa prawna: Ustawa o ofercie art. 65 ust. 1
Załącznik: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku.