Data: 22 maja 2015
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku przez Arcus S.A.
Raport bieżący z plikiem 8/2015

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości.
Zarząd Arcus S.A. w załączeniu przekazuje wykaz informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku.

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż wszystkie informacje znajdujące się w wykazie, są również dostępne na stronie internetowej Spółki: www.arcus.pl.

Podstawa prawna: Ustawa o ofercie art. 65 ust. 1.

Załącznik: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku.