Data: 30 listopada 2017
Typ raportów: Śródroczne

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr