Data: 29 kwietnia 2008
Typ raportów: Śródroczne

Raport SA-Q 1/2008