Data: 4 sierpnia 2008
Typ raportów: Śródroczne

Raport SA-Q 2/2008