• Instalacja serwera, sprzętu sieciowego i systemu UPS
  • Wirtualizacja środowiska w oparciu o system Microsoft Hyper-V
  • Wdrożenie systemu zunifikowanej komunikacji, wraz z telefonią IP, Microsoft Lync, Lync Online i Exchange Online
  • Konfiguracja usług Sharepoint Online