• Zestawy komputerowe i laptopy w ilości 871 szt.
  • Urządzenia peryferyjne w ilości 336 szt.
  • Skanery w ilości 88 szt.

Wdrożenie obejmowało dostawę i instalację w/w elementów w siedzibie Zamawiającego oraz w 150 jednostkach podległych Zamawiającemu w województwie łódzkim.