Wallix BestSafe

Eskalacja uprawnień na stacji końcowej leży u podstaw większości cyberataków i luk w zabezpieczeniach systemów. A jednak takich naruszeń bezpieczeństwa można łatwo uniknąć poprzez wdrożenie tzw. zasady najmniejszego uprzywilejowania (POLP – Principle of Least Privilege). Rozwiązanie WALLIX BestSafe oferuje innowacyjne narzędzie  bezpieczeństwa do kontroli aplikacji, aby umożliwić organizacjom całkowite wyeliminowanie kont administratorów na stacjach roboczych i serwerach. Dzięki temu możliwe jest znaczne ograniczenie naruszeń bezpieczeństwa bez wpływu na produktywność użytkowników.

 

WALLIX BestSafe wykorzystuje opatentowaną technologię WALLIX do przypisania niezbędnego kontekstu bezpieczeństwa do każdego procesu lub aplikacji, niezależnie od poświadczeń użytkownika, za pomocą których proces ten jest wykonywany. Dzięki WALLIX BestSafe uprawnienia są przyznawane aplikacjom, a nie użytkownikom.

 

  • Wdrożenie pełnego środowiska WALLIX BestSafe jest możliwe w zaledwie kilka godzin dzięki integracji z Active Directory,
  • Architektura klient-serwer (zamiast bardziej powszechnego serwer-klient) sprawia, że ​​BestSafe jest tak skalowalnym narzędziem,
  • Eksperci są zgodni, że pierwszym krokiem we wdrożeniu najlepszych praktyk bezpieczeństwa jest usunięcie kont użytkowników posiadających uprawnienia administratora.