Wallix Bastion

Zapewnienie bezpieczeństwa IT Twojej organizacji jest niezbędne, aby firma działała i stawiała czoła codziennym wyzwaniom. Złożoność i mnogość aplikacji, urządzeń, różnych systemów sprawia, że zarządzanie dostępem administracyjnym staje się dziś krytyczne. Dostęp administracyjny to połączenia do Twojej firmy użytkowników o szczególnych uprawnieniach. Niezależnie czy bierzemy pod uwagę pracowników firmy, czy zewnętrznych konsultantów kontrola dostępu staje się elementem wyjściowym budowy każdej strategii bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Polityka bezpieczeństwa to pierwszy ważny etap budowy bezpiecznego dostępu do systemów przetwarzania danych organizacji. W drugim kroku trzeba móc zaimplementować i wyegzekwować reguły i zasady zawarte w tejże polityce. Możesz szybko sprostać temu wyzwaniu, zaczynając od źródła i kontrolując dostęp do tych kont użytkowników, które mają najwyższe uprawnienia. Kontrola i monitoring działań dla tych kont jest najlepszą praktyką, kierunkiem w budowaniu bezpiecznego dostępu do infrastruktury.

Przydzielaj i kontroluj dostęp do infrastruktury IT w Twojej organizacji

  • Otrzymuj od WALLIX Bastion powiadomienie o każdej rozpoczętej sesji administracyjnej,
  • Monitoruj w czasie rzeczywistym pracę firmy zewnętrznej,
  • Nagrywaj wszystkie zdalne dostępy kontrahentów,
  • Zyskaj narzędzia do rozliczania pracy firm trzecich,
  • Rejestruj sesje i zapisuj dzienniki zdarzeń na potrzebę audytu bezpieczeństwa,
  • Wprowadzać zasadę wielkoskładnikowego uwierzytelniania do krytycznych obszarów infrastruktury IT.