Customer Communication Management

Efektywne zarządzanie komunikacją z klientem

W dobie wysokiej konkurencji, bardzo ważny jest efektywny dialog z klientem w celu zapewnienia lepszych usług, poprawy wydajności oraz zredukowania kosztów. Aby zapewnić sukces Twojej firmie należy podnieść efektywność komunikacji z klientem, realizowanej poprzez dostarczanie rachunków, wyciągów czy korespondencji codziennej. Równie istotna jest interakcja z klientami przy zastosowaniu różnorodnych kanałów komunikacji.

W Pitney Bowes rozumiemy znaczenie efektywnej i punktualnej komunikacji. Narzędzie, jakim jest Pitney Bowes CCM zdecydowanie zmieni sposób, w jaki kontaktujesz się z klientami. Posiadając wiedzę lokalizacyjną oraz operacyjną CCM daje Twojej organizacji możliwość tworzenia, zarządzania i dostarczania spersonalizowanych dokumentów, które umacniają relacje z klientami jednocześnie redukując koszty komunikacji.

Nasze rozwiązanie integruje:

  • scentralizowane tworzenie dokumentów w celu realizacji komunikacji transakcyjnej, na żądanie oraz interaktywnego porozumiewania się z
    klientem;
  • personalizowane komunikaty Trans Promo;
  • szybką archiwizację i odszukiwanie dokumentów;
  • wyższą jakość obsługi klienta w call center;
  • dogodną samoobsługę przez Internet oraz możliwość e-rachunków.

CCM zapewnia użytkownikom biznesowym pozyskanie nowych klientów, poświęcenie im osobistej, natychmiastowej uwagi na którą nie tylko zasługują, ale której oczekują. Tym samym daje lepszą kontrolę nad
kanałami komunikacji, tak aby pomóc Twojemu biznesowi osiągnąć jak
najwyższą rentowność.

Centralizuj i kontroluj komunikację

Rozwiązania do kompozycji dokumentu Pitney Bowes Business Insight w ujednoliconym środowisku zarządzają centralnie, wszystkimi kanałami komunikacji z klientem – transakcyjnymi, na żądanie oraz interaktywnymi. Jednolite środowisko w połączeniu z intuicyjnym interfejsem projektowym tworzy proste i oszczędne możliwości kreowania atrakcyjnych wizualnie, ujednoliconych i zunifikowanych dokumentów.

W dzisiejszym świece multimedialnym, CCM unifikuje wszystkie kanały komunikacyjne, podkreślając zastosowanie jednej tylko technologii. Dodatkowo, wszystkie Twoje dokumenty mogą być przechowywane w centralnym i szybkim archiwum umożliwiającym natychmiastowe ich wyszukiwanie przez Twoich pracowników, partnerów i klientów.

Komunikacja transakcyjna

Oprogramowanie do kompozycji dokumentu, Pitney Bowes DOC1® jest wieloletnim liderem rynku DOC1 optymalizuje procesy związane z opracowaniem i wydrukiem dokumentów masowych takich jak wyciągi
czy faktury. W oparciu o niezależne znaczniki nasze narzędzia służące do komponowania dokumentów są jednymi z najszybszych na rynku.

Komunikacja na żądanie

Oprogramowanie Pitney Bowes Business Insight pozwala na natychmiastowe dostarczenie dokumentów ich
adresatom, Wykorzystując takie kanały komunikacji jak internet, faks, SMS, telefon czy system transakcyjny DOC1® skraca czas dostarczenia przesyłki do minimum.

Komunikacja interaktywna

Pitney Bowes Business Insight EngageOne™ Interactive oferuje zaawansowane rozwiązanie technologiczne pozwalające interaktywnie zarządzać treścią. EngageOne Interactive pozwala na stworzenie ad-hoc
spersonalizowanego dokumentu, takiego jak roszczenie
ubezpieczeniowe czy spór w sprawie karty kredytowej, które wymagają informacji w czasie rzeczywistym i udziału ludzkiego do zakończenia sprawy. Ten typ personalizacji dokumentów może zdecydowanie poprawić satysfakcję klientów oraz zwiększyć ich lojalność.

Usprawnij obsługę klientów i podnieś ich lojalność

Rozwiązania Pitney Bowes Business Insight usprawniają zarządzanie dokumentami, by pomóc przedsiębiorstwu dostarczać najwyższej jakości usługi przez zmniejszanie czasu i kosztów obsługi oraz budowanie lojalności klienta. W rezultacie, szybkość, wydajność i osobiste zaangażowanie twoich reprezentantów handlowych pozostawia pozytywne i długotrwałe wrażenie na Twoich klientach.

Współpracuj z klientami bez zwłoki

EngageOne Interactive pozwala twoim reprezentantom handlowym oraz innym pracownikom mającym kontakt z klientami na szybką, interakcyjną komunikację z nimi. Komunikacja ta może odbywać się drogą e-mailową, faksową, SMS-ową a także w postaci korespondencji tradycyjnej, listowej. Oferowana przez Pitney Bowes, skalowalna architektura wspiera obsługę wielu setek użytkowników i umożliwia pracę w czasie rzeczywistym.

Usprawnij mobilną obsługę klientów

Nasze kompleksowe rozwiązania e-Messaging umożliwiają dostęp przedstawicieli handlowych do centralnych zasobów i zarządzanie dwukierunkowe e-mailami, SMS-ami. Dodatkowo e-Messaging podnosi satysfakcję klientów poprzez komunikację preferowanymi przez nich kanałami.

Scentralizowany, szybki dostęp do informacji o klientach

CCM umożliwia przedstawicielom handlowym natychmiastowy dostęp do rachunków i wyciągów klienta oraz historii korespondencji. Ponieważ przedstawiciele handlowi mogą zobaczyć korespondencję do klienta w takiej postaci jaką on otrzymał, mogą rozwiązywać problemy szybko i efektywnie.

Usprawnij wystawianie rachunków i efektywność operacyjną

Rozwiązania CCM firmy Pitney Bowes Business Insight pomagają Ci usprawnić wydajność operacyjną i efektywność Twojej firmy.

Zapewnij zgodność z kontrolą nadzoru

e2™ Vault oraz e2™ Web View ZPKu zapewniają wysoką wydajność, indeksowanie w czasie rzeczywistym, kompresję, zapisywanie oraz pozyskiwanie dokumentów w ich oryginalnej formie. Miliardy dokumentów i elementów danych mogą być przechowywane przez lata i przetwarzane on-line bez uszczerbku dla sprawności systemu. Klienci, BOK oraz pozostali użytkownicy mogą bezzwłocznie pozyskiwać dokumenty i dane – niezależnie od ich daty lub rozmiaru. Rozwiązania te spełniają wszystkie wymagania prawne narzucone przez regulatora rynku.

Zapewnij samoobsługę przez Internet oraz e-rachunki

CCM zapewnia dogodność samoobsługi przez Internet oraz e-rachunkowość dla tych klientów, którzy preferują obsługę swoich kont online. Wraz z e2 Account Management klienci mogą mieć wgląd, drukować i płacić rachunki oraz zarządzać kontami on-line – 24 godziny na dobę. System gwarantuje bezpiecznie przesyłanie rachunków drogą mailową oraz umożliwia dokonywanie opłat on-line. E-rachunki mogą zawierać spersonalizowane wiadomości i oferty, co efektywnie przekłada się na zyski firmy. Wykorzystanie kanałów elektronicznych obniża koszty wydruku i wysyłki w całym przedsiębiorstwie, przyczyniając się do popularyzacji zachowań proekologicznych. Dodatkowo takie rozwiązanie zwiększa przepływ gotówki poprzez zredukowanie czasu oczekiwania na zapłatę.

Zredukuj koszty komunikowania się

Każdy dzień to nowe wyzwania dla Twojego biznesu – nowi konkurenci, nowe przepisy i nowe wymagania klientów. Właściwe i nowoczesne rozwiązania do komunikacji z klientem mogą Ci pomóc w spełnianiu wszystkich wymagań rynkowych oraz prawnych narzuconych przez regulatora rynku.

Nasze kompleksowe rozwiązania obniżają koszty komunikowania się i obsługi klientów.
Skoncentrowane na klientach inicjatywy odpłacają dużymi zyskami i podnoszą lojalność klientów. Z CCM z łatwością utrzymasz klientów na dłużej i zdobędziesz nowych przy mniejszych nakładach finansowych.

W Pitney Bowes Business Insight rozumiemy nie tylko Twoją firmę, ale również fakt, że osiągnięcie szybkiego zwrotu z inwestycji jest najważniejsze dla Twojego sukcesu. Nasze doświadczenie jest
gwarantem usprawnienia komunikacji miedzy Tobą a klientami, tak aby była jak najbardziej efektywna.

 

Aby dowiedzieć sie więcej wejdź na stronę www.pbinsight.com lub skontaktuj się z naszym przedstawicielem:

Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel +48 22 53 60 900
mail: pitney@arcus.pl