Microsoft Lync to ujednolicona platforma komunikacyjna zaprojektowana dla instytucji i przedsiębiorstw, łącząca w sobie komunikację głosową, wideo oraz czat. Lync zapewnia wygodną i efektywną komunikację w organizacji, szczególnie dla osób pracujących w lokalizacjach zamiejscowych oraz dla użytkowników mobilnych.

Dzięki Microsoft Lync użytkownicy korzystają z tego samego narzędzia do informowania o obecności w pracy, przesyłania komunikatów, połączeń głosowych i wideo oraz spotkań online. Mogą także kontaktować się z milionami użytkowników programu Skype na całym świecie.

Szybka komunikacja:

  • Natychmiastowy kontakt z każdym pracownikiem
  • Informacja o dostępności, integracja z kalendarzem Exchange
  • Wiele sposobów komunikacji w jednym narzędziu (czat, głos, obraz, udostępnianie aplikacji, transfer pliku, telefon, konferencje, poczta głosowa)
  • Praca z dowolnego miejsca (bez VPN)
  • Prostota obsługi, integracja ze znanymi aplikacjami (np. Outlook, SharePoint, MS CRM)
  • Szyfrowana komunikacja
  • Integracja ze Skype i komunikatorami XMPP

Konferencje internetowe:

  • Jakość obrazu Full HD i HD Voice
  • Wiele sposobów wymiany informacji (głos, obraz, udostępnianie aplikacji, wspólna praca nad dokumentem, głosowanie, transfer plików)
  • Dostęp z dowolnego miejsca
  • Nagrywanie
  • Szyfrowana komunikacja
  • Organizacja z poziomu Outlook
  • Dostęp przez przeglądarkę dla osób spoza organizacji

Telefonia IP:

  • Inicjowanie i odbieranie połączeń z poziomu programu Lync lub dedykowanego telefonu IP
  • Możliwość zastąpienia tradycyjnej centrali telefonicznej lub integracja z istniejącą centralą
  • Telekonferencje
  • Przekierowanie połączeń
  • Jednoczesne dzwonienie
  • Identyfikacja dzwoniącego, wyszukiwanie
  • Odporność na awarię sieci WAN
  • Skalowalność
  • Wielu partnerów sprzętowych
  • Integracja z popularnymi aplikacjami
  • (Outlook, SharePoint, Microsoft CRM)

Kontakt:
e-mail: info@arcussi.pl
tel.: +48 42 203 14 05, +48 42 203 14 10