Wallix Trustelem

Zabezpiecz dostęp do kluczowych aplikacji biznesowych ze scentralizowanej platformy. Chroń strategiczne zasoby, zwiększ wydajność i produktywność oraz popraw komfort użytkowania zarówno dla użytkowników aplikacji, jak i administratorów.

WALLIX Trustelem został zaprojektowany tak, aby administracja była prosta i intuicyjna. Konsola administracyjna umożliwia personelowi IT łatwe konfigurowanie synchronizacji różnych baz użytkowników, zarządzanie cyklem życia kont i aplikacji użytkowników zewnętrznych, tworzenie i dostosowywanie reguł dostępu, monitorowanie aktywności oraz audyt bezpieczeństwa dostępu. WALLIX Trustelem umożliwia centralizacje zarządzania sposobem autoryzacji, aby łatwo kontrolować prawa dostępu w jednej platformy.

 

Funkcje zarządzania tożsamością:

Funkcje zarządzania tożsamością:

  • Obsługa katalogów Active Directory, Azure AD, LDAP i Google G Suite
  • Zaimportuj dowolną liczbę katalogów użytkowników do platformy WALLIX Trustelem
  • Całkowity lub częściowy import katalogu na podstawie członkostwa w grupie i filtrowania atrybutów
  • Importowanie przynależności do grup i atrybutów użytkowników w celu zdefiniowania właściwych zasad zarządzania dostępem