Łatwa dystrybucja dokumentów płacowych

Zgodnie z przepisami przedsiębiorstwa przygotowują co miesiąc tzw. paski płacowe, czyli miesięczne rozliczenie składników wynagrodzenia. Gdy cały proces, na który składają się m.in. przeprowadzenie obliczeń dla każdego pracownika, wydrukowanie dokumentów i ich dostarczenie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, jest wykonywany ręcznie przez pracowników firmy, może to zajmować nawet kilka dni. Dzięki kopertownicy Pitnej Bowes paski płacowe można przygotować szybko, sprawnie i zgodnie z Regulacją o Ochronie Danych Osobowych.