Karta spółki na GPWGrupa Arcus FacebookGrupa Arcus Google+Profil Grupa Arcus LinkedIn

Raport bieżący 7/2015

Data: 
22-05-2015
Typ raportów: 
Bieżące

ARCUS SA Pozostałe dokumenty Spółki na ZWZA.
Raport bieżący z plikiem 7/2015

Załącznik

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W uzupełnieniu Raportów Bieżacych nr 4,5 i 6/2015, Zarząd Arcus S.A. przesyła pozostałe dokumenty Spółki, do wiadomości akcjonariuszy.