Raport bieżący z plikiem 24/2019

ARCUS SA (24/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arcus SA w dniu 12.12.2019 Zarząd ARCUS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść<div class="as-report-year-prefix ... Więcej

Raport bieżący z plikiem 9/2019

ARCUS SA (9/2019) Treść projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie<div class="as-report-year-prefix ... Więcej