Data: 30 maja 2019
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA (9/2019) Treść projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ARCUS S.A., z siedzibą w Warszawie “Spółka” w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów Uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Projekty uchwał ZWZA_2019.pdf