Data: 30 maja 2019
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA (10/2019) ARCUS SA Sprawozdania Rady Nadzorczej na ZWZA.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ARCUS SA w uzupełnieniu do Raportu Bieżącego nr 9/2019 z dnia 30 maja 2019 roku, przekazuje

do wiadomości treść sprawozdań Rady Nadzorczej ARCUS SA, które będą przedmiotem obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku.

Ocena sytuacji Arcus_S.A._w_roku_2018.pdf

Ocena sytuacji GK Arcus S.A. w roku 2018.pdf

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_oceny_sprawozdania_finansowego Grupy_Kapitałowej.pdf

Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_wyników_oceny_wniosku_zarzadu_w_sprawie_podzialu.pdf

Sprawozdanie_z_działalnosci_i_oceny_pracy_Rady Nadzorczej_Arcus_S.A._w_2018_roku.pdf

Sprawozdanie_z_dzialałności_komitetu_audytu_Rady Nadzorczej_Arcus_S.A._2018.pdf