Data: 13 listopada 2019
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA (19/2019) Treść projektów Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARCUS S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ARCUS S.A., z siedzibą w Warszawie “Spółka” w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów Uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 12 grudnia 2019 roku.

Projekty uchwał NWZA 2019