Data: 21 listopada 2019
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA (20/2019) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Arcus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 21 listopada 2019 roku, Spółka otrzymała w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki przez spółkę MMR Invest S.A. z siedzibą w Luksemburgu, mającą status osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.