Data: 19 maja 2015
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA Sprawozdania Rady Nadzorczej na ZWZA

Raport bieżący z plikiem 6/2015

Zarząd Arcus S.A., w uzupełnieniu Raportu Bieżącego nr 5/2015 z dnia 18 maja 2015, przekazuje do wiadomości treśc sprawozdań Rady Nadzorczej Arcus S.A., które będą przeedmiotem obrad zwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwołanego na dzień 23 czerwca 2015 roku.

Załączniki (w pdf):

1. Ocena sytuacji ARCUS SA w 2014 roku przez Radę Nadzorczą

2. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej ARCUS w 2014 roku przez Radę Nadzorczą

3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności ARCUS SA

4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu ARCUS SA w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014

5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ARCUS w roku 2014

6. Sprawozdanie z działalności i ocena pracy Rady Nadzorczej ARCUS SA w 2014 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Do pobrania