1 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy w kształcie zaproponowanym przez Ministerstwo Finansów, która zmieniła zasady odliczania podatku VAT od pojazdów używanych w firmie. Pełne odliczenie podatku VAT (100% VAT) od pojazdów firmowych w przypadku zakupu samochodu i ponoszenia wydatków eksploatacyjnych będzie możliwe jeżeli podatnik posiadający samochód spełni kilka kluczowych warunków.

100% odliczanie podatku VAT od pojazdów firmowych będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do wydatków związanych z:

– pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (autobusów);
– pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do celów działalności gospodarczej;
– nabyciem towarów montowanych w pojazdach samochodowych i związanych z nimi usług montażu, napraw i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Samochody osobowe, mogą być uznane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej i dawać prawo do odliczenia 100% VAT, jeśli spełniają jeden z warunków:
– sposób wykorzystywania tych aut musi wykluczać możliwość ich użycia w celach prywatnych, czyli niezwiązanych z działalnością gospodarczą;
– konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

W przypadku posiadania samochodu osobowego wykorzystywanego w ramach działalności gospodarczej, aby możliwe było odliczanie podatku VAT podatnik musi w jasny sposób określić warunki i sposób wykorzystywania takich pojazdów – np. w postaci wewnętrznego regulaminu, lub umowy oraz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, która pozwoli wykluczyć używanie samochodu w celach prywatnych.

Dodatkowo, w ciągu 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem, należy poinformować urząd skarbowy, że auto będzie wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych. Służy do tego formularz VAT-26.

źródło: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług