Dynamika dzisiejszego biznesu powoduje, że z jednej strony firmy są zalewane przez nadmiar informacji, a z drugiej strony problemem jest otrzymanie potrzebnych informacji wtedy, gdy są potrzebne. Brak systemu do zarządzania dokumentami generuje w firmach chaos. Z pomocą przychodzą systemy Business Process Management.

Bałagan w zarządzaniu dokumentami jest szczególnie niebezpieczny w przypadku faktur kosztowych. Braki w zarządzaniu tego typu dokumentami może narazić firmę na straty – np. nie znając wartości faktur w obiegu można podjąć nieuzasadnione i szkodliwe dla portfela firmy decyzje zakupowe lub ponosić koszty odsetek zaległych faktur.

Aby uniknąć tego typu sytuacji można sięgnąć po systemy klasy BPM (Business Process Management), będące doskonałym uzupełnieniem systemów klasy ERP. Jednym z nich jest system Vario z oferty Arcus SA. System ten stanowi doskonałe uzupełnienie funkcjonalności urządzeń wielofunkcyjnych. Współdziałanie z nimi umożliwia pozyskiwanie elektronicznej wersji dokumentów z tradycyjnych oraz ich swobodnie katalogowanie, indeksowanie oraz współdzielenie. System Vario jest dostępny w czterech wariantach: Vario.ONE (obsługa w zakresie sprawnego stanowiskowego lub zespołowego zarządzania dokumentami oraz sterowania ich przepływem), Vario.OneOffice (połączenie systemu zarządzania dokumentami, pocztą elektroniczną i tradycyjną z zarządzaniem projektami i zadaniami, Vario.BPM (to najbogatszy i najbardziej rozbudowany produkt z rodziny systemów Vario) oraz Vario.Framework (środowisko użytkowe, w ramach którego bez użycia metod programistycznych i zamawiania usługi u dostawcy, możliwe jest tworzenie rozwiązań we własnym zakresie).

O tym jak za pomocą systemu Vario w łatwy i efektywny sposób uzyskać dostęp do informacji i danych można przeczytać tutaj.